SOPK e-ONP PORTÁL
REGISTRÁCIA ŽIADATEĽA (PO alebo FO, spravidla podnikateľ)


IČO*:
Heslo*:
Potvrdenie hesla:*
Žiadateľ (obchodné meno alebo názov)*:
Ulica*:
PSČ*
Mesto*:

Kontaktná osoba (splnomoc. zástupca žiadateľa, SZŽ)*:
Telefón*:
E-mail*:
Web:

Uveďte zvolené certifikačné pracovisko SOPK*:
Priložte vyplnené LT vyhlásenie o záväzku
+ podpisové vzory splnomocnených zástupcov + kópiu z OR*:
Predmet podnikania (SK NACE klasifikácia)*:

1

Súhlasím so Všeobecnými pravidlami pre osvedčovanie


* - povinné polia