SOPK e-ONP PORTÁL

Všeobecné informácie a pravidlá SOPK pre osvedčovanie

SOPK poskytuje certifikačné služby pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore. Poskytovanie certifikačných služieb SOPK sa riadi nasledujúcimi pravidlami, ktoré sú povinní dodržiavať vydávajúce pracoviská a žiadatelia o vydanie osvedčenia o pôvode alebo o certifikáciu medzinárodných obchodných dokumentov.
Ak ešte nie ste zaregistrovaný a chcete pridať novú žiadosť o vydanie osvedčenia pôvodu (ONP SOPK), tak musíte najskôr vyplniť registračný formulár:

Ak ste už zaregistrovaný a chcete pridať, alebo upravť Vašu žiadosť o vydanie osvedčenia pôvodu (ONP SOPK), tak sa musíte najskôr prihlásiť:

Ičo:
Heslo:


1) Osvedčenie o nepreferenčnom pôvode tovaru (ONP/CO)
Pôvod tovaru - prečo a ako?
Pôvod tovaru je základná charakteristika tovaru pre colné účely z hľadiska identifikácie miesta jeho proveniencie - vzniku na území danej jednotlivej krajiny alebo regiónu, tzv. ekonomická štátna príslušnosť tovaru.

Čo je osvedčenie o pôvode tovaru?
ONP/CO je medzinárodný colný doklad osvedčujúci "pôvod tovaru", t. j., že tovar bol vyťažený/suroviny/, vypestovaný/rastlinný pôvod/, vychovaný/živočíšny pôvod/ alebo vyrobený v danej krajine alebo na colnom území.

Na čo slúži ONP/CO?
Ako doklad pre colné konanie pri dovoze tovaru v krajine určenia a /alebo doklad pre akreditívne formy platby za dovezený tovar a pre licenčné konanie. Napríklad na jeho základe stanovuje dovozný colný orgán výšku colnej sadzby ( tzv. zmluvná sadzby cla) pri dovoze podľa colných koncesii UK GATT´94.

Kto vydáva ONP/CO v SR?
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako verejnoprávna inštitúcia je poverená touto činnosťou na základe zákona NR SR č. 9/92 Zb. v znení neskorších predpisov1. Vydávajúce pracoviska SOPK sú na úrade komory a na všetkých úradoch regionálnych komôr SOPK (vo všetkých krajských mestách SR).
SOPK poskytuje certifikačné služby pre celú podnikateľskú verejnosť SR, bez ohľadu na členstvo v komore.

Na základe akých pravidiel sa vydáva ONP/CO?
SOPK uplatňuje pri osvedčovaní pôvodu tovaru nepreferenčné pravidlá pôvodu podľa colných predpisov EÚ a medzinárodných dohovorov (WTO, Annex K of the Revised Kyoto Convention), a v súlade so štandardmi ICC-WCO, podľa ktorých je SOPK od r.2014 akreditovaná ICC v Paríži.

Ako sa určuje nepreferenčný pôvodu tovaru v EÚ?
Nepreferenčné pravidla EÚ ustanovujú dva spôsoby na získanie pôvodu tovaru v jednej krajine alebo na jedinom (colnom) území EÚ:
  • a. Prvý spôsob sa týka tovaru, ktorý bude v jedinej krajine (1) úplne získaný alebo (2) vyrobený výhradne z materiálov úplne získaných v tejto krajine
  • b. Druhý spôsob sa uplatní, ak na výrobe tovaru sa zúčastní viac ako jedna krajina, t.j. tovar bude vyrobený z  materiálov pochádzajúcich z dvoch alebo viacerých krajín alebo území.

Aká je platnosť ONP/CO?
ONP/CO je platný na dobu jedného kalendárneho roka odo dňa jeho vydania.
Viac informácií o pravidlách pôvodu a ich uplatňovaní v medzinárodnom obchode - Sprievodca pravidlami pôvodu EÚ 2016